Blibioteka Główna

Dane adresowe:

Wydawnictwo Naukowe
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. B,
pokój 114 (I p.)
tel./fax +48 (33) 8279268
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polszczyzna w GUŁagu. Leksyka

Monografie
461
93,00 zł ( z Vat,93,00 zł, dotyczy kompletu, czyli I i II tomu)
miękka
2018

W monografii Polszczyzna w Gułagu. Leksyka Jarosław Pacuła podejmuje problem opisu słownictwa, którym posługiwali się w kontaktach życia codziennego polscy więźniowie łagrów i więzień sowieckich oraz zesłańcy. […] Monografia Jarosława Pacuły jest pierwszym, bardzo obszernym opracowaniem, w którym fakty językowe omówione zostały w szerokim kontekście historycznym i społeczno-politycznym. […] Uważam, że przedstawiona mi do recenzji monografia jest opracowaniem wartościowym […]. Autor nie tylko wykazał się wiedzą lingwistyczną, ale również znajomością historii najnowszej, do której, jak na to wskazuje narracja, ma silny stosunek emocjonalny. Bogaty materiał leksykalny wyekscerpowany z ogromnej liczby materiałów źródłowych został w monografii zbadany dogłębnie i wieloaspektowo. Na uwagę zasługuje nie tylko sposób ujęcia i realizacji tematu, ale też język opracowania.

Dr hab. Anna Zych (Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej)

 

Recenzowane dwutomowe dzieło Jarosława Pacuły Polszczyzna w GUŁagu. Leksyka i Polszczyzna w GUŁagu. Słownik  to praca pionierska, podejmująca dotąd prawie niezbadaną tematykę, gdyż leksyka języka polskiego używanego w łagrach i więzieniach sowieckich nie była przedmiotem systematycznych badań językoznawczych. Jest to zatem opracowanie niezwykle pożyteczne, osiągnięcie stanowiące wynik zapewne wieloletnich badań Autora. Recenzowana rozprawa poszerza naszą wiedzę o rozwoju języka polskiego i o jego sytuacji w trakcie II wojny światowej oraz o kontaktach językowych polszczyzny z językiem rosyjskim. Obrazuje ona rzeczywistość więzienną i obozowo-zesłańczą oraz losy nie tylko Polaków w Związku Sowieckim. Docenić należy wnikliwość opisu, jego wielostronność, szczegółowość, uwzględnienie bogatej literatury przedmiotu, zarówno językoznawczej, jak i historycznej, socjologicznej. Ogromna jest też podstawa materiałowa, dzięki wielości uwzględnionych źródeł, głównie wspomnieniowych, ale także – pomocniczo – różnych dokumentów, tekstów naukowych czy popularnonaukowych i literackich. […] W sumie jest to książka niezwykle bogata i ciekawa pod względem naukowym, uzupełniająca lukę w dotychczasowych badaniach językoznawczych. Z pewnością stanowi dzieło niezwykłe. W pewnym sensie jest to hołd złożony wszystkim, którzy cierpieli na nieludzkiej ziemi.

Prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii)

Wydziały
Jednostki międzywydziałowe
Przydatne linki